Egyházak

Református Egyház

Cím: 3844 Szentistvánbaksa, Hernád utca 4.sz.
Lelkész: Gazsiné Vízi Éva
Telefon: 20/561-58-06

Szentistvánbaksán 1696-ban a reformátusoknak kőtemplomuk volt, ennek sorsa ismeretlen.
A ma álló késő barokk stílusú épületet 1818-1829 között építették. Az észak-déli tájolású templom alapterülete 7x16m (180 ülőhellyel), a déli homlokzat előtti harangtorony magassága 24 m. Belső terét fagerendás sík mennyezet fedi, az épület északon félkörívesen záródik.
A 157 kg-os (66cm-es) harangot Szlezák László öntötte 1927-ben Budapesten. Felirata: "Öntetett Kóka István gondnoksága alatt." A 61 kg-osat (49cm-es) Thúry János 1886-ban öntötte Budapesten, felirata: "Készíttette a szentistvánbaksai evangélikus református egyház Csorba János gondnoksága idején.."

A község lekészei voltak: Marosi István 1713.- Szendrei Mihály 1714.-Szilágyi István 1741-1747.- Németi István 1746-1749.- Göböl István 1749-1753.- Rákosi János 1753-1758.-Teleki Pál 1758-1768.- Héczei György 1768-1771.- Záborfalvi Nagy István 1771-1784.- Tunyogi Boros István 1784-1878.- Záborfalvi Nagy István 1787-1792.-Benda Gábor 1792.- Csáti Szakáts János 1793-1802.- Illés Dániel 1802-1805.- Tóth István 1805-1807.- Kohut János 1807-1812.- Gyarmathi József 1812-1823.- Keresztes Sámuel 1823-1829.- Kodi János 1829-1833.-Péter János 1833-1848.- Futó István 1949-1869.- ifj. Péter János 1869-1878.-Sebők Károly 1878-1883.- Szobonya István 1883-1885.- Sárkány Sámuel 1885-1931.-Kántor Ferenc 1931-1959.- Szaniszló László 1959-1975.- Mikes Zoltán 1976-1981.- Kiss Ernő 1981-1992.- Kölönte Sándor 1992-2005.

Község lakosságának felekezeti megoszlása

1833: 460 református, 179 római katolikus, 52 zsidó
1851: 451 református, 209 katolikus, 19 evangélikus, 54 zsidó
1886: 454 református
1913: 584-433 református
1994: 210 református
2000: 297 főből 160 református

Források:
Tiszáninneni Református Templomai (Várady József: Debrecen, 2006)
Abaújvármegye Monographiája (1878, Kassa)
Magyarország Vármegyéi és Városai( 1896, Budapest)
Abaúj-Torna Vármegye Monográfiája (1935, Budapest)

Paplakban berendezett kiállítás
paplak

Római Katolikus Egyház

Urunk mennybemenetele templom

Cím: 3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 95.
Telefon: 06-46-474-430
Plébánia: 3846 Hernádkércs, Kossuth u. 66.

Katolikus imaház

Szentistvánbaksa község katolikus imaháza és a hozzá tartozó harangláb körülbelül 100 éves. A helyi felekezet kis létszáma nem teszi lehetővé helyi pap alkalmazását, jelenleg a szomszédos településeken is szolgáló egyházi személy tartja az istentiszteleteket. Az imaház szolgál alkalmanként az urukhoz megtért lelkek végső búcsúztatása helyszínéül is.
Az épületet az 50-es években felújították valamint az ezredforduló után új külső festést kapott. A harangláb felújítása a közeljövőben tervbe van véve.

 
 


© 2010-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési nyilatkozat - Szentistvánbaksa Község Önkormányzata